Červenec 2009

Mladší třetihory - Neogén

15. července 2009 v 10:30 Pravěká zvířata a geologické doby
MLADŠÍ TŘETIHORY (NEOGÉN) - před 23,5-1,75 miliony let
Mladší třetihory (miocén a pliocén) jsou dobou dalšího rozvoje savců. Ledová čepička vytvořená na jižním pólu se v oligocénu dále šířila. Uprostřed miocénu již pokrývala celou Antarktidu a podnebí planety se ochlazovalo. Tyto teplotní podmínky vedly k vytvoření rozsáhlých travnatých ploch v Africe, Asii i v Evropě i v obou Amerikách. Klima se ještě více ochladilo v pliocénu, kdy se ledová čapka vytvořila také na severním pólu. Většina zbylých lesů zmizela na konci pliocénu, ale stepi se neustále šířily. Tak končí třetihory, nikoliv však kenozoikum; to zahrnuje ještě čtvrtohory.

Thylacosmilus
Eusmilus

Phiomia

Platybelodon


HipparionParaceratherium

Phorusrhacos / Phorusrhacus

Titanis

Eurhinodelphis

CetotheriumArgentavis - rozpětí křídel: 7 m