Září 2009

Čtvrtohory komplet

14. září 2009 v 15:25 Pravěká zvířata a geologické doby
ČTVRTOHORY - před 1,75 miliony let do současnosti

Čtvrtohory (kvartér) se rozdělují na pleistocén a holocén. Pleistocén byla doba, kdy byl celý svět ovlivněn velkou dobou ledovou a ohromné ledovce pokrývaly většinu severní polokoule. Ledovce se také tvořily na všech vysokých horách světa včetně And a Himaláje. Půl druhého milionu let byla Země pod vlivem dob ledových - glaciálů, původně se soudilo, že čtyř, ale zřejmě jich bylo více. Mezi nimi byla mezidobí s podnebím teplejším. Poslední doba ledová skončila před asi 10 000 lety, a to byl začátek holocénu, geologické současnosti, a také počátek hromadného hynutí některých druhů savců. Tak. Tímto končím svůj seriál o vývoji života na Zemi. Doufám, že alespoň někomu to přišlo vhod, třeba jako pomůcka pro referát na toto téma a tedy, že jsem to nepsala úplně zbytečně. :)

Canis Dirus

Dinofelis

Panthera leo spelaea

Smilodon "šavlozubý tygr"Macrauchenia


Coelodonta


Mammuthus primigenius - mamut srstnatý

Mammuthus Imperator - mamut císařský, největší ze všech mamutů

Dinornis maximus "moa" - největší nelétavý pták jaký kdy existoval! 3,5 m do výšky!